Proj&Spaw

Certyfikaty

Uprawnienia UDT — Wytwarzanie, modernizacja oraz naprawa rurociągów oraz urządzeń ciśnieniowych dedykowanych do substancji łatwopalnych, żrących i toksycznych.
PN EN ISO 3834-3 — Spełnienie wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych
Zatwierdzona Technologia spawania wg EN ISO 15614-1
EN 1090-1,2 —
Potwierdzenie wymagań dla elementów nośnych wykonanych ze stali dla klasy EXC-2
AD 2000 HP 0— Spełnienie wymagań odnośnie produkcji zbiorników ciśnieniowych na rynek niemiecki
2014/68/EU — System Przenoszenia oznaczeń materiałowych

IWS — Międzynarodowy mistrz spawalnictwa
SOLID WORKS — Konstrukcje spawane, Instalacje rurowe
UDT — Wózki jezdniowe podnośnikowe, Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne
Certyfikowani spawacze wg ISO 9606-1