Systemy przemysłowe

Gotowy projekt czy do wykonania?
Możesz być spokojny o realizację Twojego zadnia.

Proj&Spaw

Instalacje technologiczne

Dowolne media:

 • Bezpieczne
 • Trujące
 • Łatwopalne
 • Żrące

Rozwiązania:

 • Linie rozprowadzania produktów
 • Systemy utrzymania parametrów technologicznych:
  • Ciśnienia
  • Temperatury
  • Przepływu
  • Jakości medium
 • Odzysk oraz wyprowadzenie mocy cieplnej wraz z węzłami cieplnymi
 • Chłodzenie maszyn i linii technologicznych

W kooperacji:

Obsługa procesu poprawy efektywności energetycznej 

od identyfikacji inwestycji energooszczędnych, poprzez ich projektowanie i wdrażanie, do ich finansowania. 

Przynosi to znaczące redukcje kosztów energii (elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza i innych nośników energii) przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania. 

 • Przemysłowe audyty energetyczne - identyfikacja oszczędności 
 • Strategie zeroemisyjne (energetyczne) 
 • Koncepcje projektowe i projekty inwestycji energooszczędnych 
 • Finansowanie (ESCO) i realizacja
 • Generalne wykonawstwo 
 • Diagnostyka i monitoring 

Systemy przemysłowe