Referencje

Proj&Spaw
Rockfin Sp. z o.o.

Rockfin Sp. z o.o.

List referencyjny 

   Rockfin Sp. z o.o. zaświadcza, że firma Projandspaw Sp. z o.o. z siedzibą w Mezowie zrealizowała w ramach umowy zawartej z Projandspaw Sp z o.o. w okresie od 30.09.2022 do 31.12.2022 realizację prac w zakresie montażu filtrów pomp w zakładzie z branży przemysłu rafineryjnego.

Zakres prac obejmował:

 • montaż filtrów o średnicy DN700 ze stali nierdzewnej,
 • modyfikację istniejących rurociągów procesowych ze stali AISI 317L,
 • wykonanie i montaż spirali ogrzewania parowego filtra i rurociągów procesowych,
 • wykonanie zmiany lokalizacji stacyjki kondensatu,
 • nadzór nad wykonaniem wymaganych badań NDT,
 • przeprowadzenie wymaganych testów,
 • uzgodnienie prac modernizacyjnych z UDT, wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej i jakościowej,
 • wykonanie izolacji termicznej

Prace zostały wykonane zgodnie z zakresem umowy i w uzgodnionym terminie. Zespół wykonujący zadanie składał się z wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, a firma dysponowała odpowiednimi środkami technicznymi.

Mając na uwadze powyższe firma Projandspaw Sp. z o.o. jest godnym polecenia wykonawcą instalacji przemysłowych.

 Tomasz Rynkowski, Dyrektor Sprzedaży, Prokurent

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Referencje

Niniejszym potwierdzamy, że firma Projandspaw Polska Sp. z o.o. na zlecenie firmy Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. wykonała podest roboczy z montażem na wysokości 18 m. 

Prace obejmowały wykonanie podestu roboczego o nośności 8000 kg i wymiarach 7x3m oraz wadze 6000 kg wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Podest został dostarczony do siedziby Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., gdzie został skompletowany a następnie zamontowany na wysokości 18 m, do fasady istniejącego budynku. Wraz z montażem podestu została osadzona brama technologiczna o wymiarach 4x4m umożliwiająca transport gabarytowych elementów na zewnątrz budynku.

Pomimo krótkiego czasu realizacji powierzone zadanie przebiegło pomyślnie na każdym etapie jego realizacji. Firma Projandspaw Polska sp. z o.o. wykazała się profesjonalizmem i rzetelnie dopełniła zawartej umowy w wyznaczonym czasie.

Mając na względzie powyższe, firma Projandspaw jest godnym polecenia wykonawcą.

Remigiusz Drążkiewicz
Kierownik ds. utrzymania ruchu

Niniejszym potwierdzamy, że firma Projandspaw Sp. z o.o. sp.k. na zlecenie firmy Eko Color Sp. z o.o. należącej do grupy Kabe Swiss Group zrealizowała modernizację maszynowni scentralizowanego źródła chłodu wraz z instalacją odzysku ciepła. Realizacja zadania, pomogła w poprawie zarządzania chłodem używanym w procesach produkcji farb proszkowych.

Wykonane prace obejmowały posadowienie agregatów wody lodowej, wykonanie oraz posadowienie 3 układów zespołów pompowych zabudowanych na wspólnych ramach, posadowienie wymienników ciepła. Powyższe elementy zostały połączone systemem rurociągów ze stali nierdzewnej wraz z zainstalowanymi na nich komponentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Rurociągi zostały także zaizolowane przy użyciu warstwy kauczuku syntetycznego.

Dodatkowo, zaprojektowano 28 specjalnie dostosowanych „układów utrzymywania parametrów procesowych”, które zabudowano na rurociągach poprzedzających maszyny kluczowe w procesie wytwarzania farby proszkowej.

Realizacja powierzonego zadania została przeprowadzona w profesjonalny i rzetelny sposób. 
Firma Projandspaw Sp. z o.o. sp.k. wykazała się dużą elastycznością i zdolnością do szybkiego reagowania na potrzeby Klienta, zważywszy, iż prace realizowane były na funkcjonującym zakładzie.

Mając na względzie powyższe, firma Projandspaw Sp. z o.o., Sp. k. dowiodła, że jest godnym polecenia wykonawcą prac instalacyjnych.

Zygmunt Krzysztof Dyks
Dyrektor Zarządzający

El Professional

El Professional

Referencje

Kłębowo 12.11.2021

Przedsiębiorstwo PUH EL Professional Mariusz Maszota zaświadcza, że w okresie pomiędzy czerwcem a listopadem 2021 roku, firma Projandspaw Sp. z o.o, Sp. k. wykonała prace instalacyjne o łącznej wartości  1 450 000 PLN, na rzecz projektu:

„Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji na terenie ciepłowni należącej do Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego przy ul. 24 marca 5, 83-000 Pruszcz Gdański, działka nr: 3/44 w Pruszczu Gdańskim”.

       Wykonane prace obejmowały wykonanie i montaż kompletnej instalacji rurociągowej w skład której oprócz układów zespołów pompowych czy odpowiednich komponentów zapewniających prawidłowe działanie systemu obiegu wody grzewczej między odbiornikami a nowo zainstalowanymi układami kogeneracyjnymi, znalazła się także gazowa stacja redukcyjna poprzedzająca silniki kogeneracyjne. Dzięki pomyślnej realizacji zleconego zadania, możliwe było także zintegrowanie nowopowstałej instalacji z istniejącym systemem źródeł ciepła, co wpłynęło znacząco na podniesienie możliwości całego obiektu.

Firma Projandspaw Sp. z o.o, Sp. k. wywiązała się z powierzonej pracy w sposób profesjonalny, a co za tym idzie rzetelny, a co najważniejsze – terminowy.

Mając na względzie powyższe, firma Projandspaw Sp. z o.o, Sp. k. dowiodła, że jest godnym polecenia wykonawcą prac instalacyjnych.

Mariusz Maszota 
Właściciel

 

Uniserv S.A.

Uniserv S.A.

List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma Projandspaw Sp. z o.o. sp.k.  w ramach realizacji zadania dla ZEW Niedzica S.A. pn. „Remont rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów nr 1 i 2 w EW Niedzica” 

Zrealizowała na zlecenie firmy Uniserv S.A. dostawę prefabrykowanych stalowych elementów rurociągów mat. 1.4301 oraz P235GH do połączenia w systemie rowkowanym. 

Projandspaw Sp. z o.o. sp. k zrealizował powyższą dostawę w sposób profesjonalny, rzetelny z zachowaniem wysokich standardów jakościowych. 

Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Projandspaw Sp. z o.o. sp. k jako doświadczonego i rzetelnego wykonawcę.

Łukasz Wołosowicz
Kierownik Projektu

                                                                                                                           

Seco/Warwick S.A.

Seco/Warwick S.A.

List referencyjny

Świebodzin 05.03.2021

Niniejszym potwierdzamy, że firma Projandspaw Sp. z o.o. sp.k. na zlecenie firmy Seco Warwick S.A. zrealizowała w ramach powierzonego zlecenia, zadanie kompleksowego wykonania systemu wody chłodzącej do pieców próżniowych zainstalowanych w 
Liebherr Aerospace – Lindenberg.

Firma Projandspaw sp. z o.o. sp.k. wykonała kompleksowo zadanie w zakresie:

 • Przygotowania dokumentacji mechanicznej oraz elektrycznej systemu chłodzenia,
 • Wykonania instalacji rurociągowej połączonej z zespołami pompowymi oraz chłodnicami,
 • Wykonanie izolacji oraz prac niezbędnych do uruchomienia instalacji,
 • Uruchomienie instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi wykonanej instalacji.

Realizując zadanie firma Projandspaw Sp. z o.o. sp. k wykazała się sumiennością i fachowością, wykonując prace z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Projekt został wykonany w wyznaczonym terminie pomimo panującej pandemii.

Potwierdzamy, że Projandspaw Sp. z o.o. sp. k jako firma świadcząca usługi w zakresie wykonawstwa instalacji technologicznych posiada odpowiedni sprzęt oraz zaplecze techniczne, a także doświadczoną kadrę co gwarantuje wysoką jakość i terminowość wykonanych robót.

Polecamy firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k jako sprawdzonego, rzetelnego i solidnego wykonawcę.

Rafał Komin
Z-ca DYREKTORA Zakładu próżni ds. realizacji 

International Paper

International Paper

Niniejszym udzielamy referencji firmie Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Dzierżążnie, z którą współpracujemy od roku 2017 do chwili obecnej. 

W ramach współpracy Firma Projandspaw Sp. z o.o.   regularnie wykonuje:

Prace serwisowe i instalacyjne rurociągów i maszyn znajdujących się w zakładzie Firmy 

Firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k. wywiązuje się ze zleconych usług profesjonalnie i terminowo z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy na terenie zakładu. 

Polecamy firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k. jako godnego zaufania partnera świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie. 

Ewa Buczek
Purchasing and Storeroom Management Coordinator

Eneria Sp. z o.o.

Eneria Sp. z o.o.

Referencje

Przedsiębiorstwo ENERIA Sp. z o.o.  stwierdza, iż w Listopadzie 2019 roku firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  wykonała prace instalacyjne, których zakres obejmował:

Kompleksowe wykonanie podłączenia instalacji wraz z podporami dla agregatu kogeneracyjnego firmy Caterpillar o mocy 999kWe zasilanego gazem ziemnym na terenie inwestycji zlokalizowanej w Brodnicy. Do instalacji i podłączenia odcinków rurociągów wykorzystano system łączenia rur Victaulic, który pozwala na szybki montaż i demontaż rur.

Niniejsze referencje są potwierdzeniem, że firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  wykonała w/w zakres prac rzetelnie i terminowo. Firma Projandspaw Sp. z o.o. jest godnym polecenia wykonawcą instalacji 

Mathieu Corbi
Dyrektor Działu Projektów i Realizacji

Ferox Energy Systems

Ferox Energy Systems

List referencyjny

Na zlecenie firmy Ferox Energy Systems Sp. z o.o.  Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k wykonał w Marcu 2020 r.  prace instalacyjne, których zakres obejmował:

Montaż i podłączenie elementów silnika na dachu kontenera jednostki kogeneracyjnej Jenbacher JMC 320 GS-L. L o mocy 0.998MW w zakładzie ZUO Eco-Myśl w Myśliborzu. 

Niniejsze referencje są potwierdzeniem, że firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  wykonała w/w zakres prac rzetelnie i terminowo. Firma Projandspaw Sp. z o.o. jest godnym polecenia wykonawcą instalacji. 

               Z poważaniem 

               Kordian Lisiecki
               wiceprezes Zarządu

Euroklimat Sp z o.o.

Euroklimat Sp z o.o.

List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma Projandspaw Sp. z o.o. sp. k na zlecenie firmy Euroklimat Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania kompleksowego wykonania instalacji sanitarnych wewnętrznych dotyczących budynku A, biurowo-usługowego Wave w Gdańsku. 

Wykonała kompleksowo zadanie w zakresie:

 • Wykonania wszystkich instalacji rurowych w maszynowni wody lodowej na poziomie +14 w systemie połączeń rowkowanych firmy Victaulic. 
 • Podłączenia agregatów wody lodowej na poziomie +15 (dach),
 • Podłączenia wymienników wody lodowej oraz preheating central wentylacyjnych N1.1-A, N1.2-A, N2.1-A i N2.2-A na poziomie +14,
 • Dostawy i montażu 13 kolektorów do maszynowni wody lodowej,

Realizując zadanie firma Projandspaw Sp. z o.o. sp. k wykazała się sumiennością i fachowością, wykonując prace z należytą starannością, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 

Prace wykonano terminowo.

Potwierdzamy, że Projandspaw Sp. z o.o. sp. k jako firma świadcząca usługi w zakresie wykonawstwa instalacji technologicznych posiada odpowiedni sprzęt oraz zaplecze techniczne, a także doświadczoną kadrę co gwarantuje wysoką jakość i terminowość wykonanych robót.

Polecamy firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k jako sprawdzonego, rzetelnego i solidnego wykonawcę. 

Tomasz Michalski
Dyrektor ds. realizacji / Członek Zarządu

Aquaseen sp. z o.o.

Aquaseen sp. z o.o.

Referencje

Niniejszym zaświadczamy, że firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k, na zlecenie firmy Aqua Seen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonała w 2020 roku, dwie kompletne instalacje technologiczne w nowo powstałych budynkach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Góra Kalwaria i Bodzentyn.

Zakres prac zrealizowanych przez firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  polegał na dostawie i montażu instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej mat. 1.4301 wraz z podporami i montażem urządzeń technologicznych dla w/w SUW 

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i w wyznaczonym terminie. Firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k. polecamy jako zaufanego i profesjonalnego wykonawcę instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej.  

Jacek Tokarczyk
Prezes Zarządu

MYSAK Group Sp. z o .o.

List referencyjny

Wysokie wymagania, jakie postawiliśmy wykonawcy oraz krótki termin realizacji wymagały pracy wielozadaniowej, sprawdzonej organizacji i koordynacji zadań. Powierzone prace wykonane zostały w wyznaczonym terminie a wykonane prace charakteryzowały się z wysoką jakością I starannością.
Firma Projandspaw sp.j. wykonuje swoje prace terminowo, jednocześnie wykazując dużą elastyczność i zdolność do szybkiego I jakościowego reagowania na potrzeby Klienta.

Mieczysław Mysakowski
Prezes Zarządu

Amer-Instal Sp. z o.o.

Referencje

Firma Projandspaw sp. j. zrealizowała w lipcu 2017 r. montaż linii przyjęcia i magazynowania jabłek na terenie zakładu klienta. Realizacja prac przebiegała bez zastrzeżeń, z zachowaniem obowiązujących norm pracy i bezpieczeństwa. Z Uwagi na stawiane wymogi jakościowe i terminowe firma Projandspaw sp. j. wykazała się profesjonalizmem oraz wiedzą techniczną. Poziom wykonanych usług pozwala nam na polecanie firmy Projandspaw sp. j. jako wiarygodnego i sprawdzonego Partnera.

Ludwik Amer
Prezes Zarządu

EKO-PIL Remigiusz Pilas

EKO-PIL Remigiusz Pilas: W trakcie realizacji powierzonego zadania firma Projandspaw sp. j. wykazała się bardzo dobrą organizacją prac. Wszystkie wykonane prace cechuje solidność i fachowość oraz profesjonalizm. Pracownicy firmy Projandspaw sp.j. wyróżniają się dużą wiedzą techniczną i wysoką kulturą osobistą.
Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwalają potwierdzić rzetelność, wysoką jakość i terminowość wykonywania powierzonych zadań. Firma Projandspaw sp.j. w pełni zasługuje na miano solidnego partnera.

Remigiusz Pilas
Właściciel

Gudowski Bros Sp. z o.o.

Referencje

Pragnę zarekomendować usługi Firmy Projandspaw S.C. która wykonała zlecone zadanie zgodnie z ustaleniami, sumiennie I terminowo. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala stwierdzić, iż jest to firma rzetelna i podchodząca do każdego zlecenia w pełni profesjonalnie. Usługi dostarczane przez Firmę Projandspaw S.c. są wysokiej jakości. Można również liczyć na fachowe doradztwo oraz sprawną obsługę.

Paweł Gudowski
Prezes Zarządu

Amer-Instal Sp. z o.o.

Referencje

Firma Projandspaw sp. j. zrealizowała w sierpniu 2017 r. wykonała i zamontowała w siedzibie klienta wg. dostarczonej dokumentacji oczyszczacz do jabłek. Realizacja prac przebiegła bez zastrzeżeń, z zachowaniem obowiązujących norm pracy i bezpieczeństwa. Z uwagi na stawiane wymogi jakościowe i terminowe firma Projandspaw sp. j. wykazała się profesjonalizmem oraz wiedzą techniczną.

Ludwik Amer
Prezes Zarządu

Zakład Ślusarski Marek Skrzyszewski

Referencje

Terminowa realizacja projektu oraz wykonanie i montaż zgodnie z przedstawionym harmonogramem pozwala mi stwierdzić, iż firma Projandspaw s.c. podchodzi do powierzonego zadania w pełni profesjonalnie. Godne polecenia jest również fachowe podejście pracowników firmy z zakresu doradztwa podczas realizacji zlecenia. Firmę Projandspaw s.c. oceniam jako solidnego i rzetelnego partner biznesowego oraz polecam do dalszej współpracy.

Marek Skrzyszewski
Właściciel

Amer-Instal Sp. z o.o.

Referencje

Firma Projandspaw sp. j. zrealizowała we wrześniu 2017 r. naprawę przenośnika taśmowego służącego do transportu jabłek. Realizacja prac przebiegła bez zastrzeżeń, z zachowaniem obowiązujących norm pracy i bezpieczeństwa. Z uwagi na stawiane wymogi jakościowe i terminowe firma Projandspaw sp. j. wykazała się profesjonalizmem oraz wiedzą techniczną.

Ludwik Amer
Prezes Zarządu